Cumartesi , 11 Temmuz 2020
Home 5 ETKİNLİKLER 5 Üniversitemiz 2 Büyük Kongreye Ev Sahipliği Yaptı

Üniversitemiz 2 Büyük Kongreye Ev Sahipliği Yaptı

Üniversitemiz ev sahipliğinde İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD) katkılarıyla “Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi ile “Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi” düzenlendi.

Kongrelere Irak, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Sudan, Suudi Arabistan’dan bilim insanları katıldı.

Ziraat Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleşen Kongre Açılış oturumunda açılış konuşmasını Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nihat Şındak gerçekleştirdi. Şındak konuşmasında üniversitemizin kat ettiği gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Şındak’ın ardından sahnede yerini alan Eğitim Fakültemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Akın’ın gerçekleştirdiği Masal Dinletisi kongre açılışında beğeni topladı.

Açılış konuşmaları ardından yapılan kokteyl ile katılımcılar salonlara dağıldı.

ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi ilk oturumunu Prof. Dr. M. Salih MERCAN yönetti.

Oturumda Dr. Öğr. Üyesi Emin CENGİZ; Siirt Arapça Diyalektinde Kullanılan Atasözlerinde Dini Motifler ve Siirt Arapça Diyalektinin Konuşulduğu Bölgelerdeki Dilsel Farklılıklar konulu bildirilerini, Arş. Gör. Haşim ÖZDAŞ;  Soranî Meâl Ve Tefsir Çalışmaları ve  Ahzâb Sûresi 26-27. Âyetlerin Savaş Esirleri Hukuku Bağlamında Ele Alın(Ma)Ması Sorunu Üzerine konulu bildirilerini, Prof. Dr. M. Salih MERCAN; Meclis Tutanaklarında Kafkaslarda Siyasi Durum Ve Türkiye ( Türkiye-Rusya Ve Ermenistan -1921) ve  Dış Siyasî Olaylarla İlgili TBMM’ni Gizli Oturum Görüşmelerinde Kıbrıs ( 18/20.7.1974 ) konulu bildirilerini,  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞ ve Bilim Uzmanı Abdurrezzak ÇELİK; 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağının Mali Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme ve 19.Yüzyılın İkinci Yarısında Siirt Sancağında Tarım Ve Hayvancılığın Gelişimi konulu bildirilerini, Dr. Reyhan DADAŞOVA “Kitab-İ Dede Korkut”Ta Onomastik Semantik Mekan konulu bildirisini, Doç. Dr. Erhan AKIN, Gülcan MARAL ve Doç. Dr. Rezan KARAKAŞ ise Yalvaç Ural’ın “Temel Reis Ispanağı Yoğurtsuz Yer” Adlı Kitabında Deyim, Atasözü Ve İkilemeler ve Öğrencilerin “Masal Anlatıcılığı” Farkındalığını Geliştirme Çalışması (Siirt Üniversitesi Örneği) konulu bildirilerini sundu.

ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi il oturumunu Prof. Dr. Ayhan YILMAZ yönetti.

Oturumda; Dr. Öğr. Üyesi. Bülent HALLAÇ ve Prof. Dr. Yakup Can SANCAK; Van’da Tüketime Sunulan Koyun Etlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı Ve Yaygınlığının Belirlenmesi konulu bildirilerini, Dr. Figen YILDIZ ve Prof. Dr. Zeynel CEBECİR’de; Kruskal Wallis Testi Sonrasında Uygulanan Parametrik Olmayan Çoklu Karşılaştırma Testleri konulu bildirilerini,  Dr. Öğr. Üyesi Özgül GÜLAYDIN, Prof. Dr. Kemal GÜRTÜRK, Prof. Dr. İsmail Hakkı EKİN ve Arş. Gör. Cihat ÖZTÜRK; Sığırlardan Elde Edilen Pasteurella Multocida İzolatlarının Çeşitli Antimikrobiyel Maddelere Karşı Duyarlılıkları  konulu bildirilerini, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KARAKUŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Vural DENİZHAN; Van İli Belediye Mezbahasında Kesilen Ruminantlarda Paramphistomum Spp’nin Prevalansı ve  Van İli Mezbahanelerinde Kesimi Yapılan Koyunlarda Dicrocoelium Dentriticum’un Neden Olduğu Ekonomik Kayıplar konulu bildirilerini,  Prof. Dr. Ayhan YILMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali KARA; Dünyada Ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu Ve Geleceği ГАЛИАРЫСТАН КУРБАНОВ ҚЫМЫЗДЫН ПАЙДАЛАРЫ konulu bildirilerini, Doç. Dr. Özgür İŞLEYİCİ, Prof. Dr. Yakup Can SANCAK, Dr. Öğr. Üyesi Rabia Mehtap TUNCAY ve  Dr. Öğr. Üyesi Tuncer ÇAKMAK; Geleneksel Bir Lezzet: Divle Tulum Peyniri ve Van İlinde Et Ve Et Ürünleri Üretimi konulu bildirilerini sundu.

Check Also

Üniversitemizde “CİSCO Laboratuvarı” Faaliyete Geçti

“Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında pilot üniversite olan Üniversitemizde CİSCO Laboratuvarı kuruldu. YÖK ve CISCO’nun …