Cuma , 22 Haziran 2018
Anasayfa 5 Üniversitemizin Logosu

Üniversitemizin Logosu

Logonun Tarihçesi

Logonun Tarihçesi

Siirt Üniversitesi’ne ait logonun oluşmasında kaynak oluşturan eserin mucidi, İbrahim Hakkı, Hicri 1115/Miladi 1703 yılında Erzurum’a bağlı Hasankale İlçesi’nde doğmuştur. Babası olan Osman, kendine hocalık yapacak bir kişiyi bulmak maksadıyla Tillo’ya gelmiş ve İsmail Fakirullah’ı bularak öğrencisi olmaya başlamıştır. Büyük düşünür İbrahim Hakkı hadis, fıkıh, tasavvuf, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, tıp ve astronomi gibi pek çok ilim dalında büyük bir başarılar göstermiştir. Doğunun yetiştirdiği bu büyük âlim, kısa zamanda dünya çapında ün salmıştır. İnsanlığa bıraktığı değerli eserler, onun şahsiyetinin ve ilmini gösterir. İbrahim Hakkı, “yeni yılda doğan ilk güneş, hocamın başucunu aydınlatmazsa, ben o güneşi neyleyim” sözü ile ilim öğreten hocasına gösterdiği değeri ifade etmek istemiştir. İbrahim Hakkı, hocasının ölümünden sonra hocasına olan bağlılığını ölümsüzleştirmek amacıyla, astronomi alanındaki bilgisinden yararlanarak tarihe “Işık Hadisesi” ismiyle geçen mimari bir eser ortaya koymuştur. Kaynaklara göre,“Işık Hadisesi” aşağıdaki biçimde gerçekleşmekteydi. İbrahim Hakkı, bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki oda, bir hol ve bir kuleden ibaret olan türbede yatan hocası İsmail Fakirullah’a ait sandukanın başucunu gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart gününde güneşin ilk ışıklarıyla aydınlatmak istemiştir. Bu amaçla, Tillo’nun 3-4 km doğusundaki bir tepe üzerine orta yerde 40×50 cm boyutunda pencere olacak şekilde bir duvar örmüştür. 21 Mart gününde yeni doğan güneşin ilk ışınları, duvardaki pencereden gelen ışık kuledeki mercek yardımıyla türbenin penceresine vurarak İsmail Fakirullah’a ait sandukanın baş tarafını aydınlatmıştır. Örülen duvar aynı zamanda türbenin tümünün gölgede kalmasını sağlamıştır

Teknik İzahat

Teknik İzahat

Logonun üst yarı dairenin 2/18 lik dilimini kapsayan ışık huzmesi merkezde bulunan mercekte birleşir. Elipsoit olan mercek formu merkez noktada küre olarak tasarlanmıştır. Mercekte birleşen 5 ışık huzmesinin her biri bir bilim dalını temsil etmektedir. Işıkların birine olan açıları dış kısımda 120º , iç kısımda ise 105 ºdir. Bu aynı zamanda 21 Martta ışığın denk geldiği saat formundaki akrep ve yelkovan açısını temsil eder. Logonun dış çerçevesi 1,5 cm satır aralığına sahiptir. Bu çerçevenin alt yarım dairenin orta kısmına «2007», üst yarım dairenin dairesel kısmında ise 1 karakter boşluk olmak üzere 18 karakterlik kısma « Siirt Üniversitesi » yazısı 1/8 yazı ve biçim ölçüsü ile yazılmıştır. Tarih ve yazı arasında kalan kısımlarda simetrik bir biçimde onbir yapraklı defne dalı yerleştirilerek amblem tamamlanmıştır. Transparan çalışma örneği tüm renklerin uygulana bilirliğini gösterir. İç çemberde birleşen mercek etrafındaki iki yay, göz formunu oluşturmaktadır. Bu göz formu bilime açılan bakışı betimlemektedir.  

Siirt Üniversitesi Logotype Kullanım Esasları için Tıklayınız

 

Bir cevap yazın