Salı , 23 Nisan 2019
Home 5 HABER VE DUYURULAR 5 Üniversitemiz Tarafından Hazırlanan TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projeleri Kabul Edildi

Üniversitemiz Tarafından Hazırlanan TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projeleri Kabul Edildi

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Halil Coşkun Çelik ve Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ebru Bilen’in projeleri TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları proje koduyla 2018 yılında desteklenmeye hak kazandı.

“Keçi Deyip Geçme Bilim ve Sanattan Vazgeçme”

“Keçi Deyip Geçme Bilim ve Sanattan Vazgeçme projesinin yürütücülüğünü yapan Veterinerlik Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilen ile danışmanlığını Eğitim Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Kahyaoğlu’un yaptığı çalışmada 10 akademik personel, 2  öğretmen, 1 araştırma görevlisi ve 1 sağlık personeli görev alacak.

İnsanlığın uygarlık serüveninde yol arkadaşlarımızdan biri olan keçinin ve keçi ürünlerinin önemini, doğa-insan ilişkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla katılımcılara kazandırmak, doğa ve hayvan sevgisine ilişkin farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Siirt il merkezde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleştirilecek proje 02-07 Temmuz ve 10-15 Eylül 2018 tarihleri arasında iki dönem halinde toplam 50 öğrenci ile gerçekleştirilecektir.

“Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim”

TUBİTAK tarafından desteklenen diğer bir proje Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz  Dr. Halil Coşkun Çelik’in yürütücüsü olduğu “Muhteşem Üçlü: Doğa, Geometri ve Öğretim” isimli projenin amacı; dört duvar arasında işlenen geometri dersinde özellikle sınıf ortamında öğrenciye yeterli düzeyde kazandırılamayan öğretim faaliyetlerini doğaya taşıma yoluyla matematiğin doğayla ilişkisini göstermek, ortaya çıkan yansımalar sayesinde çocuklara daha zengin, kalıcı, anlamlı ve eğlenceli geometri deneyimi kazandırmaktır.

Proje Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı sosyoekonomik düzeyi düşük okullarda okuyan 36 ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi ile yürütülecek. 2 Mayıs – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan projede 4 akademik personel, 2 öğretmen, 1 güvenlik görevlisi ve 1 sağlık personeli görev alacak.

Matematik eğitimi alanında deneyimli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından doğada yürütülecek geometri öğretimi etkinleri sayesinde, geometrik şekil ve cisimlerin doğadaki yansımalarının öğrenciler tarafından keşfedilerek daha eğlenceli, kalıcı ve etkin öğrenmelerin gerçekleşmesi sağlanacak. Böylece öğrencilerin korktukları bir ders olan matematiğe yönelik olumlu tutumları gelişecek, ayrıca ilgili etkinliklerden öğrencilerin elde ettikleri kazanımlar, onların gelecekteki eğitim hayatında, özellikle matematik başarılarının yüksek olmasında önemli bir süreklilik oluşturması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Nedir?

Ülkemizde bilim kültürü oluşturabilmek amacıyla kurulan TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından açılan çağrılar; doğayla ilgili konular çerçevesinde, hedef kitleye geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmayı amaçlayan doğa okulları ve bilimsel kavramları, süreçleri anlamasını ve bunları uygulaması için gerekli olan ortamların oluşturulmasını, yaygınlaştırılmasını amaçlayan bilim okulları olmak üzere iki başlığa ayrılmıştır.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Proje Çağrısı; doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getiren, farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırarak bilginin daha kalıcı olması hedefleyen bilimsel çağrı programıdır.

Check Also

Rektörümüz, Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu’na Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman ve Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu  Şırnak Üniversitesi tarafından …