Perşembe , 4 Mart 2021
Home 5 ETKİNLİKLER 5 Türkiye Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma

Türkiye Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma

Siirt Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Türkiye Ekonomisi ve Bölgesel Kalkınma” başlıklı sempozyum düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmasında Rektör Prof.Dr.Murat Erman “Güncel bir konu çerçevesinde üniversitemize gelip katkı sunacak olan katılımcılara teşekkür eder, hoş geldiniz diyorum.”dedi. Siirt ilinin geçmişteki ekonomik dezavantajının kırıldığını ifade ettiğ konuşmasında Siirt Valisi Ahmet Aydın şunları söylediTürkiye ekonomisinde Siirt’in durumu çok önemlidir. Siirt bu güne kadar yatırım almamış barış süreciyle birlikte dört aydır yatırımcılar Siirt’e gelmek istiyor. Üniversitemize teşekkür ediyorum.” dedi.

İki oturum halinde gerçekleşen her bir konuşmacıya 15 dakika verilen  ve oturumlar arası 10 dakika  ara verilen  sempozyumdan izlenimler ise şöyle;

 I.OTURUM- TÜRKİYE EKONOMİSİ

Modetarör : Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN:

Siirt’in Baykan ilçesi doğumluyum. 23 yıl önce üniversite sınavına girdim. O zamandan bu ana kadar buraya gelemedim. Şimdi Rektör beyin sayesinde buraya geldim, çok teşekkür ederim. Ayrıca vali beye de teşekkür ederim. Siirt için 24 değil, 25 saat çalışan biri.

İşsizlik oranı normal seviyededir. Makroekonomik istikrar var. Türkiye 2002 den beri en çok büyüyen ülkeler, Borsa İstanbul en çok işlem gören borsaları arasındadır.

Prof. Dr. Serdar OLGAN

Ekonomi çok önemli bir bilim dalı olmaya başladı. Özellikle dünyanın yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle herkesin ilgi alanına girdi. 2023’te 1 trilyonluk milli gelir hedefimiz var. Türkiye’de bir cari açık meselesi var. Bu tasarrufun yeterince yapılmadığını gösteriyor. Dış ticaret verdiğimiz için cari açık var. Son dönemde bu kırılmaya çalışıldı. Türkiye ithalat yapmadan ihracat yapma durumu neredeyse bulunmuyor. 160 milyar dolar ihracatımıza karşılık 230 milyar dolar ithalatımız var. Geçen yıl yayınlanan teşvik programı bu cari açığı kapatacak bir çalışmadır. Bölgesel kalkınma gerçekleştiğinde ithalat azalacak ve cari açık çözümlenmiş olacaktır. Tahmin ediyorum Siirt’te turizm sektörü daha çok ön plana çıkabilir. Kalkınma ajanlarına çok ciddi başvurular oluyor. Bunlar bölgenin kalkınması için önemlidir

Doç. Dr. Gökhan KARABULUT

Türkiye ekonomisi enerji açığına gidiyor. Bu açıdan baktığımızda 1,5 trilyon varil petrol var dünyada. Bir taraftan yeni petroller bulunuyor. Şimdi eskiye oranla çok daha zor ve az çıkarılan bir madde. Bir taraftan da dünya nüfusu 7 milyara yaklaştı. Petrol temelli gübrelerle ve alternatif sulama çeşitleriyle gelişmiş tarım sağlanmaya çalışılıyor. 2050’de kıtlık ihtimali var, çünkü pirinçten mercimeğe kadar petrol fiyatlarından etkileniyor. Dünyanın çok zorlu bir sürece girdi. Alternatif olarak nükleer santral olabilir, ancak o da geçici ve zararları çok fazla. Rüzgar enerjisini dönüyoruz, ama çok yetersiz olur. Bunların yerine farklı enerji kaynakları olması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

M. Ali VERÇİN

Konumuz Türkiye ekonomisi olunca müşterilerimize işler nasıl diye sorarız. Onlar da piyasalar nasıl der. Türkiye ekonomisi 2008’de ihtiyatlı bir büzülmeye gitti. 2011 ‘de frene basıldı. Bu isabet oldu. Türkiye %2 yerine 5 büyüseydi ve kredi notu artmasaydı dünyadaki finans kaynaklarına müracaatımız daha az olurdu. Kredinin arması bir prestijdir. Türkiye bu yılın ilk ayında iyi gitti, diğer altı ayında daha iyi gidecek. Türkiye’de işe katılma durumu çok olduğu için işsiz oranı sabit olsa da bu denge iyi sağlan ılıyor. Türkiye’de kamu borçlarını düzenledi. Ekonominin can alıcı noktası bankacılık sektörüdür. Türkiye’de bankaların iştahı her durumu krediye çevirmeye çalışılıyor. Bizim %30 cari açığımız var her sene. Katma değerli mallar elde etmemiz gerekiyor. Kur arttı ama gelirler aynı kaldı. İç yatırımcının teşvik edilmesi çok daha önemli.

 

II. OTURUM- BÖLGESEL KALKINMA VE SİİRT

 

Prof. Dr. Yüksel BİRİNCİ (Siirt Üniversitesi İİBF Dekanı):-SINAİ MÜLKİYET VE BÖLGESEL KALKINMA-SİİRT’İN DEĞERLERİ

Bilgi günümüzde en önemli hammaddesi olmuştur. Bilgi, sermayenin merkezinde bulunmaktadır. Toplumsal değişimler toplumsal dönüşümleri sağlamıştır. Sınai Mülkiyet; Fikri, Sınai ve Ticari haklar olarak üçe ayrılır. Dünyadaki teknik bilginin %80-85’i patent dokümanlarında yer almaktadır. Silgi ile kalemi bir araya getirdiğinizde yeni bir ürün elde etmiş olursunuz. Coğrafi işaretler, kullanıldıkları malları belli bir kişiye vermez. Siirt battaniyesinin kullanım hakkı üretebilen herkese aittir. Avrupa’nın çoğu coğrafi işaretlerin bölge kalkınması için önemli olduğu görüşünü bildirmiştir.

Siirt’ e Ait Tescilli Coğrafi İşaretler ve Mevcut Potansiyeli şunlardır: Siirt Battaniyesi, Büryan Kebabı, Perde Pilavı ve Pervari Balı.

Potansiyel Ürünler: Zivzik Narı, Bıttım Sabunu, Tayfi Üzümü, Saliho Kavunu, Siirt Tandır Ekmeği,

Sonuç olarak marka önemli bir katma değer yaratır. Türk Patent Enstitüsüne henüz bir başvuru bulunmamaktadır. Coğrafi işaretler kırsal nüfusu sağlamakta, bölgesel ürünlerin tescillenmesi gerekmektedir.

 Dr. Tabib GÜLBAY (Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri):

DİKA dört yıldır faaliyette bulunuyor. Bölgesel Kalkınma Ajansı bir bölge planı hazırladı. Birçok uzman arkadaşımız sahada çalışmalarını yürütmektedir. DİKA, TR3 bölgesinin gelişim eksenlerini belirleyip plan doğrultusunda her yıl Ocak ayında kendisini bağlayan uygulayacağı çalışmaları düzenler. Hibelerin büyük bir bölümünü KOBİ’lere sağlıyoruz. 60 milyon içerisinde Siirt’e 8.2 milyon gibi bir rakam destek verdik. Desteğin az olmasının en önemli sebebi paydaşların ve yerel yatırımcının ilgili alanda yeterince ilgi göstermemesidir. Şırnak’tan 35 proje bulunmasına rağmen Siirt’te 28 proje hibelendirildi. Yatırım Destek Ofisi sayesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcıya dört uzman arkadaşımız hazır beklemektedir.

Güven KUZU (Siirt Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı):

Gelirin nasıl sağlandığı ve dağılımı dengeli olması sosyal adaleti sağlamada ve istikrarı sağlamada önemlidir. Bölgesel kalkınma artık merkezden yerele değil, yerelden uluslararasına kadar etkili olmalıdır. Halen yürüklükte olan 9. Kalkınma planında bölgesel ve yerel kalkınmanın sağlanması vurgulanmıştır. Kalkınma planlarında sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bölgemizle ilgili olan GAP önemli bir projedir. 2012 ekonomik gelişmişlik oranında Siirt Güneydoğu Anadolu bölgesinde %6 etkisi bulunmaktadır. TR3 bölgesi illeri arasında Siirt 67. sıradan 72. sıraya gerilemiştir. Başta kaynak sorunu ve kurumsal yapının sağlanamaması sonucu arzu edilen gelişmeyi engellemiştir. Bölgenin kalkınmasında tarımın yanında madenlerine de ağırlık verilmelidir. Bölgesel kalkınma planlarının gerçekleşmemesi sonucu bölgemiz yüksek düzeyde işsizliği beslemiş ve göç vermiştir. Siirt’in çevresindeki yolların tamamlanmamış olması ilimizin çıkmaz sokak olasına sebep olmuştur. Anakara her gün uçak seferi düzenlenirken yatırımcı İstanbul’dan gelirken bu ulaşım imkanını sağlamada eksik kalmıştır. Kurtalan-Cizre demiryolu sorunu da çözülmesi gerekmektedir. Çözüm süreciyle birlikte bu durumun düzeleceğine inanıyorum. Başta Rektörümüze ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

 Evren ARIKAN (KOSGEB Batman Bölge Müdürü ):

Ülkemizde kalkınmada en büyük rolü Kobiler almaktadır. Yeni işletmesini kuran her 100 KOBİ’den 80’i beş yıl sonra kapısına kilit vurmaktadır. Burada arz-talep, üniversite sanayi işbirliği ve markalaşma meselesi çözülmelidir. Üniversitelerimiz ARGE çalışmaları yaparak sanayiyi destekleyebilir. Kayıt dışılıkla mücadele ayrıca değinilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili yaptırımlar ve caydırıcı durumlar yapılmalıdır. Nitelikli eleman desteğine biz sıcak bakıyoruz. KOSGEB 1500 lira destek vermektedir. Bir diğer desteğimiz girişimcilik desteğidir. Şu an itibariyle yüz otuz bin, Siirt’te üç yüz kişiye girişimcilik destek eğitimleri verildi. Dünyada girişimcilik düzeyi düşerken, Türkiye’de 7,58’e çıktı. Siirt ilimizde de Haziran ayında bir şube kuracağız.

Check Also

Rektörümüz “Araştırma Görevliliğinden Rektörlüğe Akademik Kariyer Deneyimleri” Webinar Programına Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak, Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi (KAPUM) tarafından düzenlenen “Araştırma …