Salı , 23 Nisan 2019
Home 5 HABER VE DUYURULAR 5 Siirt Üniversitesi 10. Yıl Etkinlikleri

Siirt Üniversitesi 10. Yıl Etkinlikleri

2007 yılında 3 fakülte ile kurulan üniversitemiz 10.yılını doldurmanın mutluluğunu yaşıyor.

10 Yılı temsilen hazırlanan logo ve kokartlarla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda 11 Mayıs Cuma günü gerçekleşen “Küresel Boyutlarıyla Türkiye Ekonomisi ve Yükseköğretimin Geleceği” konul panel öncesi açılış konuşmasında yaptığı sunumla üniversitemizin 10 yıllık geçmişini anlatan Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman 10 yılın ardından nitelikli büyümeye geçildiğini vurguladı.

“10 yıl önce 3 fakülte ve 2800 öğrenci ile yola koyulan üniversite­mizin, bugün 9 fakülte ve 13.500 öğrenci sayısı ile 2023 hedefleri­ne emin adımlarla yürümekte…”

Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman: 10 yıl önce 3 fakülte ve 2800 öğrenci ile yola koyulan üniversite­mizin, bugün 9 fakülte ve 13.500 öğrenci sayısı ile 2023 hedefleri­ne emin adımlarla yürümekte olduğunu, 9 fakültenin yanı sıra 4 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma-uygulama merkezi ile 107 farklı alanda eğitim-öğretim hizmeti verildiğini ayrıca 496 akademik ve 477 idari olmak üzere toplam 973 perso­nel ile bölgede en fazla istihdam oluşturan kurumların başında geldiğimizi belirterek:

“2013 yılında akademisyen, bürokrat, siyasetçi, araştırmacı-ya­zar, işadamı ve öğrencilerden oluşan geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen arama konferansında üniversitemizin gelecek ile ilgili hedefleri belirlenmeye çalışılmıştır. Konferans sonuç­larına göre 2023 yılında yani 10 yıllık bir gelişim periyodunda üniversitemizde öğrenci sayısının 25.000 olması, lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının %10’u, yabancı uy­ruklu öğrenci sayısının ise %25’i kadar olması öngörülmüştür. Bunun yanı sıra üniversitemizde farklı dillerde eğitim veren bö­lümlerin kurulması, tıp fakültesi ve diş hekimliği gibi sağlıkla il­gili ve öğrencilerin rağbet ettiği fakültelerin açılması gibi bölge için önem arz eden hedefler belirlenmiştir.

“Uluslararasılaşma faaliyetleri sonucunda 20 farklı ülkeden 855 yabancı uyruklu öğrenci üniversitemizde eğitim-öğretime başlamıştır.”

Belirlenen hedeflere yönelik olarak üniversitemizin çalışma­ları yoğunlaşmış ve uluslararasılaşma faaliyetleri sonucunda 20 farklı ülkeden 855 yabancı uyruklu öğrenci üniversitemizde eğitim-öğretime başlamıştır. Uluslararası bilimsel toplantılar, yabancı uyruklu öğretim üyeleri istihdamı, uluslararası ikili işbirliği protokolleri, Erasmus ve Mevlana programları çer­çevesinde öğrenci ve personel hareketliliği ve yoğun yurtdışı tanıtım faaliyetleri ile uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli mesafeler alınmıştır. Sosyal bilimler ve fen bilimlerinde sayıları 25’i bulan yüksek lisans ve 2 doktora programı ile 700 civarında lisansüstü öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

“Üniver­sitemiz yayın sayısı ve niteliğini arttırma yönünde faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmektedir.”

Araştırma-geliştirme faaliyetlerine büyük önem veren üniver­sitemiz yayın sayısı ve niteliğini arttırma yönünde faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmektedir. Güçlü bir altyapıya sahip Mer­kezi Araştırma Laboratuvarı, Bilimsel Araştırma Projeleri Baş­kanlığı tarafından projelere destek sunulması, akademik yayın teşvik programları ve Proje Yönetim Ofisi ile Ar-Ge çalışmaları teşvik edilmektedir.

2013 yılında faaliyete geçen Kezer yerleşkemizde öğrencileri­mize sosyal ve kültürel olanaklar sunulması yanı sıra açık ve kapalı spor tesisleri ile öğrencilerimize boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri sağlanmaktadır.

Üniversitemiz, bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma çerçevesinde bulunduğu bölgenin dinamikle­rini yoğun bir şekilde değerlendirmeyi amaç edinmiş ve top­lam kalite standartlarını tüm akademik ve idari birimlerine uygulamayı ilke edinmiş bir üniversitedir.

Üniversitemizin 10 yıllık gelişiminde emeği geçen başta akade­mik ve idari personelimiz olmak üzere öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.”

Check Also

Rektörümüz, Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu’na Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman ve Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu  Şırnak Üniversitesi tarafından …