Cumartesi , 20 Temmuz 2019
Home 5 HABER VE DUYURULAR 5 Üniversitemiz tarafından “Şeyh Muhammed El Hazin Sempozyumu” düzenlendi

Üniversitemiz tarafından “Şeyh Muhammed El Hazin Sempozyumu” düzenlendi

Üniversitemiz organizatörlüğünde Siirt Vakfı işbirliğiyle Şeyh Muhammed El Hazin Sempozyumu 12-13 Mayıs Tarihinde 3 oturumda gerçekleşti.

Sempozyum süresince; Osmanlı Devleti’nin son döneminde, Anadolu’da yetişen büyük alimlerden biri olan Şeyh Muhammed El Hazin’in hayatı, tasavvufu görüşleri, İtikadı, Fıkıh Anlayışı ve Kasideleri tartışıldı.

12 Mayıs tarihinde TÜRGEV konferans salonunda gerçekleşen ilk oturum Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr Ahmet Turan Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumun ilk konuşmasını Şeyh Muhammed El Hazin’in soyundan gelen Şeyh Muiniddin Aydın gerçekleştirdi. Konuşmasında Şeyh Muhammed El Hazin’in aldığı eğitimi ve kişiliğini anlattı. Çeşitli kerametleri olduğunu belirterek yaşananlardan örnekler sundu.

“Şeyh Muhammed Hazin Fersafi Hazretlerinin Tasavvufu Görüşleri” konusuyla 2. Konuşmacı olan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun; Tarihe mal olmuş örnek şahsiyetlerimizi gençlerimize tanıtmak açısından bu tür etkinliklerin artmasının önemine değinerek konuşmasına başladı. Şeyh Muhammed Hazin’in kasidelerinden örnekler okuyarak tasavvufi görüşlerini dinleyicilere aktardı.

“Akidetü’l İman Eseri Çerçevesinde Şeyh Muhammed El Hazin’in İtikadı ve Fıkıh Anlayışı” konusuyla Üniversitemiz Genel Sekreteri ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu oturumun son konuşmacısı olarak kürsüyü devraldı. “Bu topraklar ilim ve irfanı mecz etmiş mümbit topraklardır. Şeyh Muhammed El Hazin de gönlü davası ile yaralı bir alimdir. Hüznü Müslümanların hüznüdür, iman davasının hüznüdür.” diyerek başladığı konuşmasında Şeyh Muhammed El Hazin’in fıkıh anlayışı nedir? sorusu üzerinde durdu. Eserlerinde gerek kadere gerekse sünnete yapmış olduğu vurgulardan Şeyh Muhammed El Hazin’in Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde olduğunu, Şeyh Muhammed El Hazin’in anlayışında sünnetin olmazsa olmaz bir İslam kaynağı olarak kabul edildiğini aktardı. Günümüzün İslami anlayış ve yaşayış problemlerine de dikkat çeken Memduhoğlu  “Alimler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar bir mezhebe intisap etmişler, sünnete ittiba etmişlerdir. Bu bağlılığı ayrılık olarak değil anlayış zenginliği olarak yorumlamışlardır. Şeyh Muhammed El Hazin’de  İslam’ın Kuran dışındaki kaynaklarını reddetmeyip bunlardan beslenmiş yalnızca Kuran diyenlere Kuran ve sünnet çerçevesinde düşünerek ve yaşayarak cevap vermiştir.” dedi.

13 Mayıs tarihinde Siirt İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda sempozyumun 2. ve 3. oturumu gerçekleştirildi. Sempozyuma Milletvekili Yasin Aktay ve il protokolünden isimler katıldı.

Oturumda; Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun’un başkanlığından ilk konuşmayı Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik, “Şeyh Muhammed El Hazin’in Eserlerinde Tasavvufun İstılahları” konusuyla gerçekleştirdi. Akabinde mikrofunu devralan Dr. Fikret Baydarman “Şeyh Muhammed El Hazin’den sonra İrşad hizmetleri ve Şeyh Muhammed Kazım’ın” hayatını dinleyicilerin bilgisine sundu.

Araştırmacı Yazar Müfit Yüksel, 2. oturumun son konuşmasını “Mevlana Halid’den Şeyh Muhammed El Hazin’e” konusuyla gerçekleştirdi. Yüksel, konuşmasını fotoğraflar ve el yazmalarından örnekler sunarak sempozyuma katılanlara aktardı.

Sempozyumun 3. oturumunu Prof. Dr Ahmet Turan Arslan yönetti. Konuşmacı olarak katılan Siirt Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım, “Şeyh Muhammed El Hazin’in Kürtçe Şiirlerinin Tasavvufi Analizi” konusunu dinleyicilere aktardı.

Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Saki Çakır’da konuşmacı olarak katıldığı oturumda “Şeyh Muhammed Hazin’de Kalbin Tasviye ve Tezyini” katılımcıların bilgisine sundu.

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz “İlahi Aşk ve Hüzün: Şeyh Muhammed Hazin” konusuyla yaptığı konuşmasında Hazin mahlasını nasıl aldığını, Şeyh Muhammed El Hazin’in kasidelerinden örnek beyitler okuyarak aktardı.

Sempozyum,  kapanış oturumu ile devam etti. Sempozyum Bilim Başkanı olarak yer alan Rekörümüz Prof. Dr. Murat Erman, oturum başkanları Prof. Dr Ahmet Turan Arslan ve Prof. Dr. Necdet Tosun’u sahneye davet ederek sempozyumun değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Murat Erman, Şeyh Muhammed El Hazin sofrasında ilim ziyafeti sunulan oturumlar gerçekleştiği için tüm konuşmacılara teşekkür etti. Şeyh Muhammed El Hazin Sempozyumu’nun düzenleme amacının irşad noktasındaki ilke ve prensipleri ortaya koymak ve Şeyh Muhammed El Hazin’in akademik ortamda tartışmaya sunulması olduğunu belirterek; “Bugün gelinen noktada şükrediyoruz ki ilim, irfan ve züht gibi kavramların bilgi ve teknoloji üretmeye engel olmadığını düşünenlerin sayısı artmaktadır. Üniversiteler, geçmişte medreselerin üstlenmiş olduğu misyonla topluma milli ve manevi değerleri ve ilmi iletmeyi üstlenmiştir. Üniversitemiz de tarihimizin önemli alimlerini kamuoyuna tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Daha önce gerçekleştirdiğimiz İmamı Eşari ve Selahaddin Eyyubi Sempozyumları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Şimdide düzenlemiş olduğumuz sempozyum ile 200. Doğum gününde Şeyh Muhammed El Hazin’i anmak ve anlamak nasip oldu. Üniversitemiz başlatmış olduğu sempozyumlar serisine devam ederek coğrafyamızın gizli hazineleri gün yüzüne çıkaracaktır.”  dedi.

Sempozyum ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Check Also

“15 Temmuz: Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü” paneli gerçekleşti

Üniversitemiz tarafından “15 Temmuz: Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü” adlı panel gerçekleşti. Etkinliği Rektörümüz …