Çarşamba , 27 Mayıs 2020
Home 5 HABER VE DUYURULAR 5 Rektörümüz, Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu’na Katıldı

Rektörümüz, Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu’na Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman ve Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu  Şırnak Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu’na katıldı.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen sempozyum da Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman gerçekleştirdiği protokol konuşmasında Şırnak Üniversitesinde Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu’nda bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Açılış  konuşmalarının ardından Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Baz konuştu. Açılış panelinde panelistler tarafından Dengbêjlik Kültürü ve Günümüzde Dengbêjler kavramları ele alındı. Gazeteci yazar Vahdettin İnce’nin oturum başkanlığında, gazeteci yazar Muhsin Kızılkaya ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Dr. Öğr. Üyesi Memet Metin Barlık panelist olarak konuşmalarda bulundular.  

Sempozyumun devam eden oturumlarında Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu “Siirt ve Çevresinde Yaygın Olan Bazı Hikâye ve Masallarda Yer Alan Dini Öğeler” konulu sunum ile ve sempozyumun 6. Oturumunda moderatör olarak; Dr. Ahmed Zareer – “Oral Traditions and Tourism” , Dr. Oles KULCHYNSKYY – Kurdish Poem “Zembil Firosh”: From Early Modern Times to Nowadays, Kazhar FADAKAR – Mukriyan Sözlü Kültürünün önemli Bir Temsilcisi: Muhammed Mamle tebliğlerinin sunulduğu oturumu yönetti.

Sempozyum katılım belgelerinin konuşmacılara takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu. İki gün boyunca 75 tebliğ sunumu ve 6 oturum gerçekleşti.

Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler Sempozyumu’nun amacı:

Modern yaşamın etkisiyle kaybolmaya yüz tutan birçok geleneksel değer gibi dengbejlik de zamanın ruhuna yenik düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sözlü kültürün önemli bir aracı olan dengbejlik kültürünün ve bu kültürün taşıyıcısı olan dengbejlerin geçmişten günümüze uzanan serüvenine bilimsel bir katkı sağlamak ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sözlü iletişimin yazılı iletişim karşısında giderek zayıflamasıyla,günümüzde oldukça farklı formlara dönüşen dengbejlik kültürünü ve bunun icracısı olan dengbejleri tanıtmak, kayıt altına almak ve çok kültürlü Anadolu coğrafyasının bu önemli değerini gelecek nesillere aktararak farkındalık oluşturmak bu sempozyumun düzenlenmesindeki temel amaçtır. Mezopotamya havzasının acılarını, sevinçlerini, doğanın tüm seslerini ve burada yaşayan halkların ortak tarihini yüzyıllar boyunca belleklerinde taşıyarak bizlere ulaştıran dengbejler ilk kez bir sempozyuma konu olmaktadır. Bu amaçla yapılacak tüm bilimsel çabalar, sahip olduğumuz bu zenginliğin daha iyi anlaşılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılmasına katkı sağlayacaktır. Dengbejliğin tarih, edebiyat, sosyoloji, sosyal/kültürel antropoloji, halkbilim, din, müzik, iletişim, turizm, felsefe ve psikoloji gibi alanlardaki yansımaları bu sempozyum çerçevesinde ele alınarak ve değerlendirilecektir.

Check Also

Rektörümüz, 250. ÜAK Toplantısına Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Murat Erman, 250. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) toplantısına katıldı. 2547 Sayılı Yükseköğretim …