Çarşamba , 20 Haziran 2018
Anasayfa 5 ETKİNLİKLER 5 Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit Anma Programı Düzenlendi

Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit Anma Programı Düzenlendi

Osmanlı padişahlarının 34’üncüsü Sultan 2. Abdülhamit Han, ölümünün 97. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Merkez Kampüsü Konferans Salonu’nda Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’nin 2015 yılı faaliyet programı kapsamında anma programı düzenlendi.

Programa, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, Gençlik Merkezi Müdürü İrfan Tekin, Siirt Üniversitesi Yakınçağ Tarihi ABD Başkanı Yrd. Doç.Dr Abdulnasır Yiner, öğretmenler ve bir çok sayıda öğrenci katıldı.

siubasin-2-abdulhait-anma-programi (3)

Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır YİNER; Tarih bilimine ideolojik yaklaşmanın doğru olmadığını, geçmişte yaşanan olayları/kişileri değerlendirirken zamanın şartlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Tarih biliminin insanları yargılama aracı olarak kullanılmasının yanlış olduğunu belirttikten sonra II. Abdülhamid’in hayatı hakkında bilgi verdi.

Şehzade Abdülhamid’in zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini, 11 yaşında annesini kaybettiğini, babasının kendisine ilgisiz davrandığını, hatta saray erkânının bile (padişah olma ihtimalini zayıf gördükleri için) kendisine mesafeli durduğunu sözlerine ekledi. Tahta geçmeden evvel Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkarılması ve kendisiyle yapılan pazarlıklardan dolayı zaten var olan şüpheciliğinin daha da arttığını belirtti.

Sultan Abdülhamid’in çok zor bir dönemde tahta çıktığını, 33 yıla yakın saltanat sürdüğünü, bir taraftan iç ayaklanmalar ve savaşlar devam ederken diğer taraftan ekonomik yönden de çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Sultan’ın ekonomi politikasında, ülke dışındaki Müslüman topluluklarla olan ilişkilerinde başarılı olduğunu ama aynı başarının ülke içinde uygulanan “İslamcılık” politikasında özellikle son dönemlerinde görülemediğini kaydetti. Saray etrafını çevreleyen bir kısım insanların dini duyguları suiistimal etmesi, Sultanın vesveseli halinden istifade etmeye çalışmaları olumsuz durumlar olarak ifade edilebileceğini söyledi. Bu dönemde okullaşma oranının diğer dönemlere oranla daha fazla olduğunu ama bu dönemde yetişen neslin Sultan’a pek de dost olmadıklarını da kaydetti.

Yiner; Sultan için “Kızıl Sultan, Ulu Hakan” yakıştırmalarının yapıldığını ancak (kendisine göre) bu iki yakıştırmanın da doğru olmadığını sözlerine ekledi.

Abdülhamit Han’ın Osmanlı Devleti’nin borçlarının ödenmesi konusunda başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Yiner, bu dönemde azınlıklarla da çok iyi bir iletişim kurulduğunu kaydetti.

siubasin-2-abdulhait-anma-programi (2)

Check Also

Küresel Boyutlarıyla Türkiye Ekonomisi ve Yükseköğretimin Geleceği Paneli

Üniversitemiz, 10. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşen “Küresel Boyutlarıyla Türkiye Ekonomisi ve Yükseköğretimin Geleceği Panel”inde rektörleri …