Çarşamba , 22 Eylül 2021
Home 5 MANŞET 5 21 Yüzyılda Değişen Dünya ve Türkiye’nin Konumu

21 Yüzyılda Değişen Dünya ve Türkiye’nin Konumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Siirt Üniversitesi ziyareti programında öğrencilerle ders yaptı.

Siirt Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleşen dersin konusu Türkiye Tarihi başlığıyla “21 Yüzyılda Değişen Dünya ve Türkiye’nin Konumu”idi.

21.yüzyılı daha sağlıklı bir şekilde anlamanın yolunun sağlıklı bir tarihsel paradigma oluşturmaktan geçtiğini ifade eden Çetinsaya “Eğer 500 yıllık dünya tarihine bakarsak Batı ve diğer dünya vardır. Kolonyalizm vardır ve biz bunu Batı Tarihi olarak okuruz. 5000 yıllık perspektiften dünya tarihine bakarsak bundan çok farklı şeyler vardır. Bunu da Medeniyetler Tarihi olarak okuruz. Bizimde bugünkü Türkiye’yi anlayabilmemiz için en kötü ihtimal 200 yıllık modernleşme geçmişimize bakmamız gerekir” dedi.

Herderyen Ulus-Devlet ve Hegelyen Devlet-Ulus

Çetinsaya konuşmasında “Son 200 yıllık tarihimiz bir bütün olarak görülmeli ve anlaşılmalıdır. Bu ikiyüz yıllık tarihi belirleyen önemli iki öğe vardır. Bunların biri Fransız İhtilali diğeri Endüstri Devrimidir. Bunlar aynı dönemdeki olaylar, bu olaylar beraberinde getirdikleriyle içerisinde bulunduğumuz zamanı etkiliyor. Mesela milliyetçilik 200 yıllık bir kavramdır. 19.yüzyılla milliyetçilik başlıyor. Bunlar daha önce kimsenin bilmediği tanımadığı kavramlar. Bundan 200 yıl sonra belkide insanlar çok farklı kavramlarla yaşayacaklar. Milliyetçilik çağıyla birlikte imparatorluklar yıkıldı. Devletler kuruldu milletini yarattı. Milletler kendine bir devlet yaratmak için mücadele etti. Bu durum Birinci Dünya Savaşından sonra daha da hızlandı.

Cumhuriyet Kopuş Değil Sürekliliktir.

Yakın tarihteki bu gelişmeler ister Osmanlı olsun, ister Cumhuriyet olsun bu toprakları çok etkiledi. Bizde bir tartışma vardır: Süreklilik ve kopuş tartışması. Bu tartışma artık anlamını yitirmiş durumda. Bugün biliyoruz ki Cumhuriyet bir kopuş değil sürekliliktir. 200 yıllık Türk Siyasi Tarihi’ni bir bütün olarak değerlendirmek durumundayız. Tanzimat’ı anlamadan Cumhuriyeti anlayamayız.

Para,Güvenlik ve Barış

18.yüzyılın sonu ve 19.yüzyılın başında Osmanlı’nın üç önemli sorunu vardı. Bunların ilki 18. yüzyılda Avrasya’da büyük askeri kuvvet olarak ortaya çıkan Rusya İmparatorluğu ve sonrasında SSCB’nin yarattığı stratejik ve askeri tehdittir. Buna karşı önlemimiz Batı ile ittifak arayışıydı. Batı güvenlik şemsiyesini garanti etmekti. Önce Rusya’ya karşı İngiltere ve Fransa, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya, sonrasında ABD ve NATO’ya kadar giden bir süreçtir. İkincisi İmparatorluk Türkiye’sinde de Cumhuriyet’te de toplumsal barış mevzusudur. Bu Osmanlıda gayrimüslimlerle ilgili meseleydi. Etnik unsurlarla milliyetçilik çağında üç aşamada başa çıkmaya çalıştı. Tanzimat, Islahat ve Meşrutiyet. Parlamento, Anayasa Demokrasi tartışmaları başladı. Yeni Osmanlılarla başlayan bu tartışma 28 Şubat’a kadar devam etti. Acaba bu süreç bizi ayrışmaya mı götürür? Halkımız demokrasiye ehil mi? diye Üçüncüsü ise mali dışa bağımlılıktır. 1850’lerden beri dışarıya borçlu yaşadık. IMF’ye olan borcumuzu bu ay (Mayıs 2013) itibariyle kapatacağız. ikiyüz yıllık tarihimizde  mali olarak dışa bağımlı olarak yaşamamız iç ve dış politikada elimizi kolumuz bağladı. İç ve dış politikamızı ipotek altına almıştır. Allah’a şükür bundan da kurtulduk.

Güzel Günler Göreceğiz

Artık Soğuk Savaş bitti. Zihnimizdeki prangalar çözüldü. Fikirlerin, kişilerin, eşyaların serbestçe hareket edebildiği bir zamana geldik. Tarih artık normalleşiyor. Sıra Türkiye’nin normalleşmesinde 21.yüzyılda stratejik derinliğimiz ortaya çıktı. Potansiyelimizi fark ettik. Az önce saydığım iki yüzyıl bize ayak bağı olmuş sorunların ikisinden kurtulduk. Üçüncüsünü de toplumsal barış sorununu da içine girdiğimiz süreçte çözeceğiz” şeklinde konuştu

Çetinsaya’nın öğrencilerle yaptığı derse Rektör Prof .Dr.Murat Erman ve Yardımcıları dakatıldı.

Check Also

Rektörümüz “Araştırma Görevliliğinden Rektörlüğe Akademik Kariyer Deneyimleri” Webinar Programına Katıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Nihat Şındak, Kariyer Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi (KAPUM) tarafından düzenlenen “Araştırma …